Pro právnické a fyzické osoby dodáváme komplexní účetní servis jak v podvojném účetnictví, tak i v daňové evidenci. A to jak outsourcovaně, tak i v kanceláři klienta.

Výhody:

  • zajistíme komplexní účetní servis pro právnické i fyzické osoby
  • zpracujeme projekt převzetí účetnictví a zajistíme bezproblémové zavedení outsourcingu účetních služeb dle potřeb klienta
  • rozsah poskytovaných účetních služeb a konkrétní formu spolupráce si domluvíme s klientem individuálně
  • nabízíme i možnost zpracování účetnictví v kanceláři klienta
  • zastupujeme klienta při jednáních s finančními úřady na základě plné moci
  • zajistíme přímou konzultaci s auditorem a daňovým poradcem pro řešení sporných účetních případů

S námi získáte:

  • jistotu, že je vaše účetnictví vedeno řádně a s maximální odbornou péčí
  • čas, který byste museli věnovat rutinním činnostem souvisejícím s účetnictvím a řešení zastupitelnosti účetní v době dovolených a nemoci
  • kvalitní podklady pro manažerské rozhodování a rozvoj