V oblasti personalistiky se dokážeme maximálně přiblížit klientovi a usnadnit mu využívání všech databází zpracovávaných pro mzdovou agendu. Dokážeme pracovat s jednou databází zaměstnanců, přístupnou jak pro mzdovou agendu (outsourcovaně), tak interně pro vlastní personální oddělení klienta.

Výhody:

  • zpracujeme projekt propojení mzdového outsourcingu s personálním oddělením klienta tak, aby měl klient personalistiku výhradně pod svojí kontrolou
  • nastavíme systém využívání jedné databáze personálních dat jak pro mzdový outsourcing, tak pro personalistiku řízenou klientem – tím dochází k eliminaci chyb v důsledku předávání a přepisování osobních údajů zaměstnanců
  • poskytujeme poradenství při zpracovávání interních směrnic v oblasti mezd, benefitů, personalistiky