Ekonomické poradenství

Sledování a řízení nákladů a vnitřní organizace společnosti s cílem maximalizace zisku. To je cílem ekonomického poradenství v consulty.eu.

Ekonomické poradenství

 • pomáháme klientům flexibilně reagovat na rychle se měnící ekonomické podmínky ve společnosti
 • promptně zpracujeme specifické dotazy klientů souvisejících s jejich ekonomickou činností
 • zpracujeme a zanalyzujeme hospodaření firmy nezávislými odborníky
 • zajistíme přímé konzultace s právníky, auditory, daňovými poradci či analytiky pro řešení specifických případně sporných případů a situací jak v ekonomické oblasti, tak v oblasti pracovně-právní a mzdové

Reporting

Manažerské účetnictví a výkazy v „příjemné” formě.

Reporting:

 • navrhneme a zpracujeme výkazy a reporty pro potřeby rozhodování a sledování výkonnosti firmy
 • zpracujeme dílčí analýzy a rozbory hospodaření firmy dle specifikace a frekvence klienta
 • zpracujeme výkazy vyžadované orgány státními správy (statistický úřad) nebo finančními institucemi
 • připravíme a zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci k žádostem o finanční zdroje

Corporate governance

Kompletní servis a podporu při administraci správy obchodních společností v souladu s platnou legislativou se zaměřením na obchodní společnosti, družstva, sdružení, neziskové organizace.

Výhody:

 • navrhneme vhodný model řízení a správy společností pro klienta v daném oboru podnikání
 • společně s klientem definujeme práva a povinnosti statutárních orgánů společnosti v návaznosti na zajištění bezproblémového fungování firmy včetně nastavení efektivních kontrolních mechanizmů
 • zajistíme komunikaci s orgány státní správy (finanční úřady, obchodní rejstřík, soudy), finančními institucemi a plnění informačních a oznamovacích povinností v souladu s platnou legislativou
 • zajistíme a zrealizujeme vybrané procesy, související se správou společnosti
 • založení obchodní společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • proměny obchodních společností
 • změny stanov, vznik provozoven, atd.

Správa datových stránek

Nejste familiérní s “datovým úložištěm”, tak jak nám jej navrhla státní správa? Pomůžeme Vám.

Správa datových schránek:

 • spravujeme datové schránky svých klientů při zajišťování smluvních činností bez omezení kontroly klienta nad svojí datovou schránkou
 • zasíláme zprávy doručené do datové schránky klienta bez zbytečného odkladu
 • vyřizujeme a zajišťujeme korespondenci s orgány státní správy – finanční úřady, obchodní rejstřík, celní správa, institucemi zdravotního a sociálního zabezpečení
 • podávání daňových přiznání, hlášení, atd.