Při zpracování mezd využíváme SW Avensio – personální a mzdový účetní software, jehož licenci vlastníme a dokážeme v maximální možné míře využívat jeho možnosti vstupovat do jednotlivých modulů přes vzdálenou plochu nebo-li vzdálenými přístupy.

V praxi to znamená, že klient nemá tento SW nainstalovaný na svém počítači, ale může využít potřebný počet vzdálených přístupů. Personální a mzdový modul jsou zcela nezávislé a vzájemné oddělené, přičemž dokážou pracovat se společnou databází dat a dokumentů. Klientovi je tak umožněno řídit a spravovat si personalistiku svým interním personálním oddělením, přičemž zpracování agendy je plně outsourcované.