Zajistíme vyslovení nezávislého názoru na účetnictví vedené klientem, nebo poskytneme ověření vlastní účetní práce externím auditorem.

Účetní audit:

  • je z naší strany standardní součástí procesu převzetí účetnictví
  • kdykoliv provedeme nezávislou analýzu účetní jednotky na základě zadání klienta
  • navrhneme a zrealizujeme opatření k nápravě a odstranění účetních chyb
  • jednáme a komunikujeme s finančními institucemi za účelem narovnání účetnictví na základě plné moci klienta