Kompletní servis a podporu při administraci správy obchodních společností v souladu s platnou legislativou se zaměřením na obchodní společnosti, družstva, sdružení, neziskové organizace.

Výhody:

 • navrhneme vhodný model řízení a správy společností pro klienta v daném oboru podnikání
 • společně s klientem definujeme práva a povinnosti statutárních orgánů společnosti v návaznosti na zajištění bezproblémového fungování firmy včetně nastavení efektivních kontrolních mechanizmů
 • zajistíme komunikaci s orgány státní správy (finanční úřady, obchodní rejstřík, soudy), finančními institucemi a plnění informačních a oznamovacích povinností v souladu s platnou legislativou
 • zajistíme a zrealizujeme vybrané procesy, související se správou společnosti
  • založení obchodní společnosti
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • proměny obchodních společností
  • změny stanov, vznik provozoven, atd.