Referenční projekty: MZDY a PERSONALISTIKA

 • Skupina MEDICON – nestátní zdravotnické zařízení
 • MEDICON a.s.
 • MEDICON Hospitals s.r.o.
 • MEDICON Pharm s.r.o.
 • Clinicum, a.s.

Ve skupině MEDICON jsme navrhli a úspěšně zrealizovali projekt převzetí komplexního outsourcingu mzdové agendy při zachování personálních činností uvnitř skupiny.

Provedli jsme audit mzdových a personálních činností včetně analýzy oběhu dokumentů a podkladů pro zpracování mzdové a personální agendy uvnitř skupiny za účelem vytvoření jednotné struktury zpracovávaných dat pro celou skupinu.

S cílem minimalizovat oběh personálních dokumentů, zkrátit dobu přípravy a sběru podkladů pro zpracování mezd a eliminovat potenciální chybovost při práci s fyzickými podklady jsme vytvořili pod mzdovým SW Avensio jednotnou společnou datábázi dokumentů v elektronické podobě přístupnou jak pro mzdový modul tak pro modul personalistika.

Pro svého klienta jsme tak schopni obratem připravit a zpracovat specifické sestavy dat a ukazatelů z oblasti mezd a personalistiky.

NEWTON Managemet, a.s. – poradenství

Referenční projekty: ÚČETNICTVÍ A DANĚ, EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Gourmet services s.r.o. – obchodník s vínem

“Nejlepší účetní je ta, která nám neklade žádné otázky a vpodstatě o ní nevíme.” znělo od klienta při přebírání účetnictví pod consulty.eu.

Dokázali jsme ho přesvědčit, že aktivní spolupráce a komunikace s účetní mu umožní získat aktuální informace potřebné k rozvoji podnikání a ušetří čas věnovaný řešení následných účetních a ekonomických nedostatků.

Provedli jsme komplexní účetní audit, navrhli řešení sporných situací, společně jsme implementovali upgrade technické podpory …. a dnes si náš klient své podnikání bez pravidelné komunikace s účetní nedokáže představit.

 • Kalina Kampa s.r.o. – provozovatel restaurace Kalina
 • NEWTON Business Development, a.s. – poradenství
 • Bertram s.r.o. – provozovatel lékárny
 • maiden s.r.o. – poradenství
 • maiden agro s.r.o. – zemědělství, agroturistika
 • maiden investment s.r.o. – investiční společnost
 • trawas s.r.o. – přeprava, logistika
 • Orcca Industry s.r.o. – stěhování, montáž, demontáž výrobních linek a velkých strojů
 • NTN Precision s.r.o. – strojírenská výroba přesných dílů a součástí
 • Gourmet services s.r.o. – obchodník s vínem