Zpracování účetnictví

Pro právnické a fyzické osoby dodáváme komplexní účetní servis jak v podvojném účetnictví, tak i v daňové evidenci. A to jak outsourcovaně, tak i v kanceláři klienta.

Výhody:

 • zajistíme komplexní účetní servis pro právnické i fyzické osoby
 • zpracujeme projekt převzetí účetnictví a zajistíme bezproblémové zavedení outsourcingu účetních služeb dle potřeb klienta
 • rozsah poskytovaných účetních služeb a konkrétní formu spolupráce si domluvíme s klientem individuálně
 • nabízíme i možnost zpracování účetnictví v kanceláři klienta
 • zastupujeme klienta při jednáních s finančními úřady na základě plné moci
 • zajistíme přímou konzultaci s auditorem a daňovým poradcem pro řešení sporných účetních případů

S námi získáte:

 • jistotu, že je vaše účetnictví vedeno řádně a s maximální odbornou péčí
 • čas, který byste museli věnovat rutinním činnostem souvisejícím s účetnictvím a řešení zastupitelnosti účetní v době dovolených a nemoci
 • kvalitní podklady pro manažerské rozhodování a rozvoj

Účetní audit

Zajistíme vyslovení nezávislého názoru na účetnictví vedené klientem, nebo poskytneme ověření vlastní účetní práce externím auditorem.

Účetní audit:

 • je z naší strany standardní součástí procesu převzetí účetnictví
 • kdykoliv provedeme nezávislou analýzu účetní jednotky na základě zadání klienta
 • navrhneme a zrealizujeme opatření k nápravě a odstranění účetních chyb
 • jednáme a komunikujeme s finančními institucemi za účelem narovnání účetnictví na základě plné moci klienta

Daňové poradenství

Profesionálně zpracovaná daňová přiznání k jednotlivým daním nebo jen revize stávajících daňových plateb v kontextu aktuálních daňových zákonů?

Daňové poradenství:

pokrývá širokou škálu přímých a nepřímých daní

spočítáme daňovou povinnost správně a včas klienta o potřebě finančních prostředků informujeme

zpracujeme daňové přiznání pro právnické i fyzické osoby

 • DPH
 • daně z příjmu
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • darovací daň, atd.

zajistíme podání daňových přiznání klienta na finančních úřadech

zastupujeme klienta při jednáních s finančními úřady na základě plné moci

poradíme s daňovou optimalizací podnikatelské činnosti klienta