Poskytujeme komplexní zpracování mzdové agendy včetně evidence, podávání hlášení, výpočtu srážek ze mzdy, výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti od nástupu zaměstnance až po jeho propuštění.

Výhody:

 • zpracujeme projekt převzetí mzdové agendy a zajistíme bezproblémové zavedení outsourcingu mzdových účetních služeb dle potřeb klienta
 • rozsah poskytovaných služeb zpracování mzdové agendy a konkrétní formu spolupráce si domluvíme s klientem individuálně
 • navrhneme model fungování a vzájemného propojení mezd a personalistiky klientovi na míru
 • zajistíme přihlášení a odhlášení zaměstnance k platbám sociálního a zdravotního pojištění u příslušných institucí
 • připravíme kompletní dokumentaci pro zaměstnance v souvislosti s ukončením pracovního poměru
 • vystavíme potvrzení o příjmu zaměstnanců pro banky, soudy, orgány státní správy, atd.
 • zastupujeme klienta při jednáních s institucemi sociálního a zdravotního pojištění na základě plné moci
 • zajistíme přímou konzultaci s právníkem specializovaným na pracovní právo pro řešení sporných případů v oblasti pracovněprávní

S námi získáte:

 • jistotu, že mzdy vašich zaměstnanců jsou kalkulovány správně a včas
 • čas, který byste museli věnovat rutinním činnostem souvisejícím s vedením mzdové agendy a řešení zastupitelnosti mzdové účetní v době dovolených a nemoci
 • kvalitní podklady pro manažerské rozhodování a rozvoj
 • spokojené zaměstnance