Sledování a řízení nákladů a vnitřní organizace společnosti s cílem maximalizace zisku. To je cílem ekonomického poradenství v consulty.eu.

Ekonomické poradenství

  • pomáháme klientům flexibilně reagovat na rychle se měnící ekonomické podmínky ve společnosti
  • promptně zpracujeme specifické dotazy klientů souvisejících s jejich ekonomickou činností
  • zpracujeme a zanalyzujeme hospodaření firmy nezávislými odborníky
  • zajistíme přímé konzultace s právníky, auditory, daňovými poradci či analytiky pro řešení specifických případně sporných případů a situací jak v ekonomické oblasti, tak v oblasti pracovně-právní a mzdové