Historie

consulty.eu vznikla v roce 2011 za účelem poskytování kvalitních poradenských služeb v oblasti účetnictví, daňové evidence a samotného vedení účetnictví.

Svým klientům nabízíme účetní služby v maximální kvalitě, a tím jim umožnit více se soustředit na samotné podnikání a jeho rozvoj. S námi máte jistotu řádně a správně vedeného účetnictví včetně mzdové agendy. Ve spolupráci s poolem odborníků z oblasti daní, práva, financí a udržováním kontaktů s manažery s bohatou praxí nabízíme konkrétním klientům i něco navíc – poradenství a podporu jejich podnikání odpovídající skutečným potřebám či řešení specifických situací.

consulty.eu je tady pro ty, co se nechtějí zabývat podpůrnými činnosti a chtějí věnovat svůj potenciál a schopnosti rozvoji nových myšlenek, vydělávání peněz nebo jenom chtějí mít více času na svůj soukromý život.

Náš tým

Při výběru svých pracovníků a spolupracovníků klademe velký důraz na profesionalitu, samostatnost a loajalitu, schopnost vysoké flexibility a adaptability na neustále se měnící potřeby našich klientů nevyjímaje.

Cíleně vybíráme pro své klienty účetní se specifickou znalostí daného oboru podnikání, které jsou schopny podat v každé situaci kvalitní výkon a poskytují našim klientům potřebnou podporu a součinnost při každodenním řízení firmy. Při zajišťování služeb pro naše klienty spolupracujeme s odborníky z různých oblastí, jako jsou auditoři, právníci, daňoví poradci, finanční analytici, zkušení manažeři.

Specifickou oblastí je rozvíjení projektové spolupráce a vazba na odborníky v oblasti fůzí a akvizic a restrukturalizace a reengineeringu firem, kde consulty.eu poskytuje dílčí služby poptávané manažery těchto projektů.

Reference

Referenční projekty: MZDY a PERSONALISTIKA

 • Skupina MEDICON – nestátní zdravotnické zařízení
 • MEDICON a.s.
 • MEDICON Hospitals s.r.o.
 • MEDICON Pharm s.r.o.
 • Clinicum, a.s.

Ve skupině MEDICON jsme navrhli a úspěšně zrealizovali projekt převzetí komplexního outsourcingu mzdové agendy při zachování personálních činností uvnitř skupiny.

Provedli jsme audit mzdových a personálních činností včetně analýzy oběhu dokumentů a podkladů pro zpracování mzdové a personální agendy uvnitř skupiny za účelem vytvoření jednotné struktury zpracovávaných dat pro celou skupinu.

S cílem minimalizovat oběh personálních dokumentů, zkrátit dobu přípravy a sběru podkladů pro zpracování mezd a eliminovat potenciální chybovost při práci s fyzickými podklady jsme vytvořili pod mzdovým SW Avensio jednotnou společnou datábázi dokumentů v elektronické podobě přístupnou jak pro mzdový modul tak pro modul personalistika.

Pro svého klienta jsme tak schopni obratem připravit a zpracovat specifické sestavy dat a ukazatelů z oblasti mezd a personalistiky.

NEWTON Managemet, a.s. – poradenství

Referenční projekty: ÚČETNICTVÍ A DANĚ, EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Gourmet services s.r.o. – obchodník s vínem

“Nejlepší účetní je ta, která nám neklade žádné otázky a vpodstatě o ní nevíme.” znělo od klienta při přebírání účetnictví pod consulty.eu.

Dokázali jsme ho přesvědčit, že aktivní spolupráce a komunikace s účetní mu umožní získat aktuální informace potřebné k rozvoji podnikání a ušetří čas věnovaný řešení následných účetních a ekonomických nedostatků.

Provedli jsme komplexní účetní audit, navrhli řešení sporných situací, společně jsme implementovali upgrade technické podpory …. a dnes si náš klient své podnikání bez pravidelné komunikace s účetní nedokáže představit.

 • GS Restaurant s.r.o. – provozovatel restaurace Kalina
 • NEWTON Business Development, a.s. – poradenství
 • Bertram s.r.o. – poradenství
 • maiden s.r.o. – poradenství
 • maiden agro s.r.o. – zemědělství, agroturistika
 • maiden investment s.r.o. – investiční společnost

Technická podpora

Při zpracování mezd využíváme SW Avensio – personální a mzdový účetní software, jehož licenci vlastníme a dokážeme v maximální možné míře využívat jeho možnosti vstupovat do jednotlivých modulů přes vzdálenou plochu nebo-li vzdálenými přístupy.

V praxi to znamená, že klient nemá tento SW nainstalovaný na svém počítači, ale může využít potřebný počet vzdálených přístupů. Personální a mzdový modul jsou zcela nezávislé a vzájemné oddělné, přičemž dokážou pracovat se společnou databází dat a dokumentů. Klientovi je tak umožněno řídit a spravovat si personalistiku svým interním personálním oddělením, přičemž zpracování agendy je plně outsourcované.