Mzdový audit prověří správnost a úplnost celého procesu zpracování mzdové agendy. Spoluprací s consulty.eu můžete dále získat nové interní postupy pro mzdové oddělení a to včetně návrhu vnitřních směrnic.

Oblasti auditu:

  • správnost a úplnost výstupů procesu zpracování mzdové agendy, které jsou zpravidla předmětem kontrol ze strany příslušných institucí státní správy (výpočet mezd, odvody zdravotního a sociálního pojištění a daní, nemocenské, pracovní úrazy, plnění oznamovací povinnosti, vedení a správa pracovně-právní dokumentace, atd.)
  • návrh vhodné řešení s cílem minimalizace rizik plynoucích z dosud aplikovaných postupů a případných sankcí ze strany orgánů státní správy
  • zpracování analýzy interních pracovněprávních procesů a fungování mzdového oddělení
  • návrh modelu fungování mzdového „na míru“
  • nastavení komunikačního modelu, nastavení oběhu dokumentů souvisejících se zpracováním mzdové agendy a personalistiky s ohledem na efektivní využití kapacitních možností a schopností zaměstnanců
  • provedení analýzy systému vnitropodnikových směrnic, jejich správnost, realizovatelnosti a v konečném důsledku i aktuálnosti s ohledem na změny v příslušné legislativní oblasti