Při výběru svých pracovníků a spolupracovníků klademe velký důraz na profesionalitu, samostatnost a loajalitu, schopnost vysoké flexibility a adaptability na neustále se měnící potřeby našich klientů nevyjímaje.

Cíleně vybíráme pro své klienty účetní se specifickou znalostí daného oboru podnikání, které jsou schopny podat v každé situaci kvalitní výkon a poskytují našim klientům potřebnou podporu a součinnost při každodenním řízení firmy. Při zajišťování služeb pro naše klienty spolupracujeme s odborníky z různých oblastí, jako jsou auditoři, právníci, daňoví poradci, finanční analytici, zkušení manažeři.

Specifickou oblastí je rozvíjení projektové spolupráce a vazba na odborníky v oblasti fůzí a akvizic a restrukturalizace a reengineeringu firem, kde consulty.eu poskytuje dílčí služby poptávané manažery těchto projektů.